گروه کشاورزی دانشگاه پیام نور مرکزمریوان

لیست ارائه دروس رشته مهندسی ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی

 

دانشجویان محترم دقت فرمایند که لیست های سابق ملغی شده و ارائه دروس صرفاْ بر اساس لیست کنونی می باشد. ضمناْ ارائه دروس ترمی به صورت زوج و فرد می باشد.

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و هشتم مرداد 1392ساعت 14:45  توسط صلاح الدین مرادی  | 

لیست ارائه دروس رشته مهندسی آب و خاک

 

دانشجویان محترم دقت فرمایند که لیست های سابق ملغی شده و ارائه دروس صرفاْ بر اساس لیست کنونی می باشد. ضمناْ ارائه دروس ترمی به صورت زوج و فرد می باشد.

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و هشتم مرداد 1392ساعت 14:43  توسط صلاح الدین مرادی  | 

لیست ارائه دروس رشته مهندسی آب و خاک

 

دانشجویان محترم دقت فرمایند که لیست های سابق ملغی شده و ارائه دروس صرفاْ بر اساس لیست کنونی می باشد. ضمناْ ارائه دروس ترمی به صورت زوج و فرد می باشد.

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و هشتم مرداد 1392ساعت 14:43  توسط صلاح الدین مرادی  | 

لیست ارائه دروس رشته مهندسی مدیریت و آبادانی روستاها

دانشجویان محترم دقت فرمایند که لیست های سابق ملغی شده و ارائه دروس صرفاْ بر اساس لیست کنونی می باشد. ضمناْ ارائه دروس ترمی به صورت زوج و فرد می باشد.

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و هشتم مرداد 1392ساعت 14:39  توسط صلاح الدین مرادی  | 

لیست ارائه دروس رشته مهندسی اقتصاد کشاورزی

دانشجویان محترم دقت فرمایند که لیست های سابق ملغی شده و ارائه دروس صرفاْ بر اساس لیست کنونی می باشد. ضمناْ ارائه دروس ترمی به صورت زوج و فرد می باشد.

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و هشتم مرداد 1392ساعت 14:36  توسط صلاح الدین مرادی  | 

+ نوشته شده در  چهارشنبه یکم خرداد 1392ساعت 10:22  توسط صلاح الدین مرادی  | 

جزوه عملیات کشاورزی

از صفحه ۸۳ تا صفحه ۱۷۲ جزوه مطالعه گردد.

+ نوشته شده در  دوشنبه سی ام اردیبهشت 1392ساعت 8:24  توسط صلاح الدین مرادی  | 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و دوم اسفند 1391ساعت 12:41  توسط صلاح الدین مرادی  | 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و هشتم آذر 1391ساعت 9:20  توسط صلاح الدین مرادی  | 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و هشتم آذر 1391ساعت 9:19  توسط صلاح الدین مرادی  | 

مطالب قدیمی‌تر